Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
05.12.2012 Dodatok č.1 k zmluve o odbere stravy
Úhrada faktúr za stravovanie v MŠ-za réžijné náklady,za stravu
26102012
0.00 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hôrky
Hôrky 200, 010 04 Žilina
detail
07.11.2012 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Audit účtovnej závierky,súladu výročnej správy, overenie
23052012
804.00 RVC Senica s.r.o.
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
detail
25.09.2012 Hromadná licenčná zmluva
Udelenie licencie-súhlasu Používateľovi na použitie hudobných diel
1233762001
80.40 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
detail
21.08.2012 Zmluva č. 122012Sk
Na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie
122012
4,408.80 Obvodný úrad Žilina
Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
detail
02.07.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
Opakovane dodávať Odberateľovi elektrinu
3842012
100.85 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
02.07.2012 Zmluva o dielo
Výkon inžinierskych činností a poradenstva súvisiacich s investičnou výstavbou v obci Bitarová
3892012
200.00 STAVBA
Jaseňová 3223/36, 010 07 Źilina
detail