Detail zverejnenia zmluvy - 122012

Evidenčné číslo: 122012
Názov zmluvy: Zmluva č. 122012Sk
Predmet zmluvy: Na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie
Cena: 4408.80 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Bitarová
Adresa - sídlo: Bitarová č.94, 010 04 Bitarová, Žilina
IČO: 00648957
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. František Drdák
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Obvodný úrad Žilina
Adresa - sídlo: Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
IČO: 42059950
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Macášek
Funkcia: prednosta úradu

Dátum podpisu: 01.08.2012
Dátum zverejnenia: 21.08.2012
Dátum účinnosti: 22.08.2012
PDF príloha: