Detail zverejnenia zmluvy - 1233762001

Evidenčné číslo: 1233762001
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Udelenie licencie-súhlasu Používateľovi na použitie hudobných diel
Cena: 80.40 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Bitarová
Adresa - sídlo: Bitarová č.94, 010 04 Bitarová, Žilina
IČO: 00648957
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. František Drdák
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Adresa - sídlo: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: PhDr. Vladimír Repčík
Funkcia: riaditeľ

Dátum podpisu: 20.09.2012
Dátum zverejnenia: 25.09.2012
Dátum účinnosti: 24.09.2012
PDF príloha: