Detail zverejnenia zmluvy - 26102012

Evidenčné číslo: 26102012
Názov zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o odbere stravy
Predmet zmluvy: Úhrada faktúr za stravovanie v MŠ-za réžijné náklady,za stravu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Bitarová
Adresa - sídlo: Bitarová č.94, 010 04 Bitarová, Žilina
IČO: 00648957
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. František Drdák
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hôrky
Adresa - sídlo: Hôrky 200, 010 04 Žilina
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing.Milan Bušo
Funkcia: zástupca pre ŠJ,poverený vykonávaním fakturácie

Dátum podpisu: 26.10.2012
Dátum zverejnenia: 05.12.2012
Dátum účinnosti: 26.12.2012
PDF príloha: