Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
11.04.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena
Zriadenie vecného bremena v prospech SSE,a.s.
22013
0.00 Stredoslovenská energetika-Distribúcia.a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 07 Žilina
detail
11.04.2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
Súhlas na vyúčtovanie elektronickou faktúrou
32012
0.00 MADE spol. s.r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
detail
05.02.2013 Kúpna zmluva
Kúpa parcely KNC č. 431/14
12013
227.20 Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail