Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
18.12.2014 Zmluva o vykonaní prác
Zhŕňanie snehu traktorom URSUS 385, podľa odberateľa
12014
28.50 STAVMO J+M, s.r.o.
Ul. V. Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina
detail
01.12.2014 Nájomná zmluva
Zabezpečenie fungovania verejnej elektronickej komunikačnej siete
2014
0.00 HMZ Rádiokomunikácie, s.r.o.
Rajecká cesta 17/2806
detail
27.11.2014 Nájomná zmluva č. 30201NZ-1812014Bi166Sl
Nájom pozemkov do ukončenia staveb. prác do 21.1.2018
7172014
18,781.84 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy č. 45 821 09 Bratislava
detail