Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.11.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov - pohostinstvo OJ
30112015
541.00 MK CAR, s.r.o.
Bitarová 301
detail
27.11.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
1112015
0.00 NATUR-PACK
Ružová dolina6, 821 08 Bratislava
detail
27.08.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom priestorov OJ - potraviny
82015
400.00 COOP Jednota Žiina, spotrebné družstvo
Predmestská 71, 010 83 Žilina
detail
07.05.2015 Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky
Bezodplatné odovzdanie a prevzatie vyvolanej investície podľa Čl. II zmluvy
29042015
0.00 NDS, a.s.
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
detail
27.02.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena
Zriadnie vecného bremena
26022015
0.00 Peter Pekarík a manž. Zuzana
Baničova 3389/7, Žilina
detail