Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
28.11.2016 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
60
0.00 ÚPSVaR Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
25.11.2016 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
Za používanie predmetu nájmu jedno internetové pripojenie zdarma
112016
0.00 HMZ Rádiokomunikácie, s.r.o.
Rajecká cesta 17/2806
detail
24.11.2016 Zmluva o Dielo
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa stavebné práce na diele: Oprava MK v obci Bitarová
24112016
74,598.34 VÁHOSTAV-SK, a.s.
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
detail
26.09.2016 Dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
Audit účtovnej závierky
982016
804.00 RVC Senicas.r.o.
M.Nešpora 925/8,905 01 Senica
detail
26.09.2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Audit účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy
17122015
670.00 Ing. Mária Kasmanová
Hlavná 6/3,013 14 Kamenná Poruba
detail
07.07.2016 Kúpna zmluva
Predaj pozemku p.č. 456/1, zastavané plochy a nádvoria, 113 m2
6072016
1,017.00 Milan Hálek
Bitarová 74
detail
01.07.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov z neobalových výrobkov v obci
2062016
1.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
18.05.2016 Kúpna zmluva
Kúpa nehnuteľnosti
26042016
1.00 Blažena Gašpercová, Vladimír Hálek, Rudolf Hubočan
Bitarová
detail
07.04.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno
Financovanie nákladov Spoločného obeného úradu
22016
1,706.60 Obec Strečno
Sokolská 487, 013 24 Strečno
detail
01.04.2016 MANDÁTNA ZMLUVA
Poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní, elektronickom trhovisku a v konzultačno-poradenskej činnosti
12016
80.00 INGSTAV Žilina, s.r.o.
Ul. Republiky č. 34, 010 01 Žilina
detail